Ang ipinalabas na kalatas ng Supreme Court hinggil sa pagpapaliban ng Bar Exams. (Courtesy: Supreme Court of the Philippines)