Ang Lungsod ng Cauayan ay mananatiling sasailalim sa Hybrid GCQ BUBBLE hanggang alas-dose ng madaling araw ng October 15, 2021.

Hinihikayat po namin ang kooperasyon at pag-unawa ng bawat isa sa panuntunang ito.

Maraming salamat po.