Road monitoring at Sitio Legleg, Barangay Bun-ayan, Sabangan, wherein road closed due to rockslide.

Agannad tau Kakailyan, karo sinan nay tyempon di pinag uudan.