(Mga larawang kuha nina LEMAR TORRES at GENALYN CASTILLO/Trainees)